Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:


 1. Πατήστε «Επεξεργασία»
 2. Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται, ως εξής:
  • Προηγούμενος κωδικός πρόσβασης: Γράφετε τον κωδικό πρόσβασης που ισχύει μέχρι τώρα.
  • Νέος κωδικός πρόσβασης: Γράφετε τον νέο, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης.
  • Επιβεβαίωση νέου κωδικού: Γράφετε ξανά τον νέο, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης.
 3. Πατήστε «Αποθήκευση».
  yuniverse-change-password