Συναλλαγές

Από το πεδίο «Συναλλαγές» μπορείτε να δείτε την συνολική επισκόπηση των αγορών και πληρωμών σας, καθώς και να εκτυπώσετε τα ηλεκτρονικά σας παραστατικά, εάν έχετε επιλέξει την σχετική ρύθμιση στα στοιχεία τιμολόγησής σας.


yuniverse-transactions


Επισκόπηση Συναλλαγών

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως πόσα credits έχετε αγοράσει συνολικά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας μαζί μας, πόσα χρήματα έχετε πληρώσει και εάν υπάρχει σε εκκρεμότητα κάποιο οφειλόμενο ποσό.


Επισκόπηση Αγορών

Στο πεδίο αυτό φαίνονται αναλυτικά οι αγορές σας, το κόστος ανά credit στην κάθε αγορά, η ημερομηνία αγοράς και η συνολική αξία της συναλλαγής.

Στη στήλη «Έχει εκδοθεί τιμολόγιο» υπάρχουν δύο ειδών αναφορές:

- ΕΚΚΡΕΜΕΙ: Το παραστατικό σας δεν έχει εκδοθεί ακόμα για τη συγκεκριμένη αγορά

- ΝΑΙ: Το παραστατικό σας έχει εκδοθεί. Εάν υπάρχει υπογράμμιση, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε αυτό και να σας ανοίξει το ηλεκτρονικό σας παραστατικό, που αποτελεί γνήσιο πρωτότυπο για την εφορία σας.


yuniverse-purchases-overviewΕπισκόπηση Πληρωμών

Στο πεδίο αυτό αναλύονται οι πληρωμές σας ως προς το ποσό καταβολής, τον τρόπο και την ημερομηνία πληρωμής.


yuniverse-payments-overview