Συναλλαγές

Από το πεδίο «Συναλλαγές» μπορείτε να δείτε την συνολική επισκόπηση των αγορών και πληρωμών σας, καθώς και να εκτυπώσετε τα ηλεκτρονικά σας παραστατικά, επιλέγοντας την σχετική ρύθμιση.