Διακρίσεις και Βραβεία


Κατά το έτος 2015, το Yuniverse κατάφερε να αποσπάσει 4 σημαντικά βραβεία από τους εγκυρότερους θεσμούς της αγοράς, βραβεία που το καθιστούν ως το πλέον αξιόπιστο, σύγχρονο και καινοτόμο μέσο για mobile marketing επικοινωνία.


Βραβεία 2015

Διάκριση Υπηρεσίας Yuniverse στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2015

Κατηγορία: Mobile Service or App for Consumers
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence AWARDS 2015
Praise 2015e

Διάκριση Υπηρεσίας Yuniverse στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2015

Κατηγορία: Mobile Advertising Campaign Platform
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence AWARDS 2015
Praise 2015f

Διάκριση Υπηρεσίας mms+ στα Βραβεία Digital Media Awards 2015

Κατηγορία: Best Personized Service / Solution
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Digital Media Awards
Praise 2015c

Διάκριση Υπηρεσίας mms+ στα Βραβεία eVolution 2015

Κατηγορία: Προσωποποιημένες Υπηρεσίες
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: eVolution AWARDS 2015
Praise 2015b